Devetnica na čast Bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije

UVOD

Stara zmija, đavao, prevario je ljudski rod želeći ga odvojiti od Boga. Čovjek je upao u njegovu zamku, jer je prestao komunicirati i hodati s Bogom. Želio je hodati sam, bez svoga Stvoritelja. Želio je sam određivati što je dobro, a što je zlo. No, kist ne može bez umjetnika. Đavao je želio čovjeka uzeti u svoje ruke i slikati povijest kako on to želi. On, koji se prvi pobunio protiv Boga, želio je i čovjeka zavesti na taj put.

Što Bog čini? Bog ne napušta čovjeka. Već na početku Biblije, nalazimo navještaj onog događaja koji će se dogoditi nakon nekoliko tisuća godina – satiranje glave staroj zmiji. Nova Eva, Djevica i Majka, naša Zagovornica i Božja službenica, imenom Marija, bila je poslušna Božjoj Riječi i satire glavu zmijinu svojom poniznošću i poslušnošću. Od nje se rodio sam Bog – Sin Božji, Isus Krist.

Marija, bez grijeha začeta, kao Judita i Estera, pobijedila je paklenoga neprijatelja i po njoj smo oslobođeni od okova. Potpuno otvorena Božjoj Riječi, ona [Riječ] se u njoj utjelovila. Brinula se za Riječ, čuvala ju je u svome srcu i nosila drugima koje je susretala. Koliko samo možemo naučiti od Marije!

„Svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro“ (Mt 13,52). Zato je i ova devetnica izvučena iz prašnjavih i starih molitvenika, zato da ponovno otkrijemo ovu tajnu Djevice. Danas, kada paklena zmija uvelike napada ljudski rod, a osobito djecu i mlade, moramo kao Kristovi vojnici sići u rovove i molitvom osvajati bojno polje za Boga, za spas duša koje se gube.

Evu je zmija zavela zato što se upustila u razgovor s njom. „Marija, razborita i pametna, ne upušta se u razgovore, nego odmah u prvom času svog Bezgrešnog Začeća, odlučno i hrabro ispruži svoju nogu i satre glavu paklenoj zmiji. Krasna li primjera za svih nas! Jao nama, ako se poput Eve upustimo u razgovore s neprijateljima duše naše!“

Zato, ovom devetnicom želimo se upustiti u razgovor s Isusom i Marijom. Molimo je da nas čuva, da nas prati, da nas nauči poniznosti. Borimo se s križem i krunicom u rukama i nijedna paklena sila neće nas moći nadvladati. „O Marijo bez grijeha Začeta, moli za nas, koji se k Tebi utječemo!“

RAZMATRANJA ZA POJEDINI DAN DEVETNICE

Prvi Dan

I. Promišljajmo, kolika nesreća zateče ljudski rod, kad su naši praroditelji Adam i Eva prekršili zapovijed Božju. Od onog trenutka postao je čovjek odvratan i mrzak Bogu, Stvoritelju svomu. Zato s pravom veli sv. Pavao: „Svi se ljudi rađaju kao sinovi srdžbe“. Da, sinovi srdžbe, jer su začeti u istočnom grijehu. Bog, veli prorok David, srdi se na bezbožnike, i na zlobu uperene su strijele njegove. Promatrajmo dakle, kako je teška nesreća, što smo postali odvratni i mrski Bogu. Nikakva druga nesreća, koja nas može zadesiti, ne može se s ovom ni iz daleka prispodobiti. Zato, promatrajući kroz ovu devetnicu otajstvo Bezgrešnoga Začeća Marijina, pobuđujmo u našem srcu čuvstvo mara i zahvalnosti naspram Svevišnjemu, koji je odvijeka odredio Mariju za Majku, da se u njezinoj utrobi začne Bog Sin i tako preuzme na sebe našu put, da uzmogne za nas udovoljiti pravdi Božjoj gorkom mukom i teškom smrću na križu. Marija je jedina između sve Adamove djece, koja nije ni za tren izgubila prijateljstva Božjega: Nju nikad ne okalja nikakav grijeh; pa ni istočni. Neizrecivu, dakle, ljubav svoju iskaza Bog prema nama, kukavnim Adamovim sinovima, u ovom Otajstvu Bezgrešnoga Začeća Marijina. Budimo mu dakle za to zahvalni čuvajući se svakoga, pa i najmanjeg grijeha, da nam čista duša uzmogne jednom ubrati vječne plodove na nebesima.

3x Zdravo Marijo…

II. Slavna pobjednice paklene zmije, Majko naša, Marijo. Ti blagim okom gledaš na sve one, koji časte otajstvo Tvoga Bezgrešnoga Začeća. Svrni, dakle, mili pogled svoj i na nas, nevoljne sinove Evine. Ti si ona sretna Djevica, u kojoj ljage nema; Ti si onaj Mirisavi Perivoj sve naokolo ograđen, kojem neprijatelj pristupiti ne može; Ti si Otajstvena Vrata, kroz koja samo Bog ulazi; zato si zaslužila da postaneš Njegovom Majkom na zemlji i djeliteljicom njegovih milosti na nebesima. Poradi vjernosti koju si Bogu iskazala za sve Njegove darove i muke koju si podnijela pod križem propetoga Sina, budi nam milostiva i dobrostiva Majka. Pomozi nam, da slijedeći tvoje kreposti, budemo jednom dionici Tvojih milosti. Ne zapusti nas u kušnjama, hrabri nas, sokoli nas, da budemo uvijek pobjednici neprijatelja duša naših. Proseći Tvoju moćnu zaštitu, iz dubine srca našega vapijemo: „O Marijo, bez grijeha istočnog začeta, moli za nas koji se k Tebi utječemo!“

3x Zdravo Marijo…

III. Otajstveni Isuse, prostrti pred Tobom klanjamo se Tvom Veličanstvu, jer si iz prevelike ljubavi prema nama – da nas spasiš – odabrao Majkom svojom Bezgrešnu Djevicu Mariju i nama si ju dao za zaštitnicu našu. Zahvaljujemo Ti na tolikoj, od nas nezasluženoj, ljubavi. Obećavamo Ti, da ćemo dobrim djelima nastojati da nadoknadimo sve uvrede, što smo Ti ih do sada nanijeli. Za dostojanstvo Majke Tvoje Marije, ražezi srca naša iskrom Božanske ljubavi, da od sebe otresemo sve zemaljske zapreke, a okitimo dušu Tvojim krepostima; da od sada samo Tebi upravljamo sve misli, riječi i djela naša — i tako postanemo čisti, bez ikakve ljage, dostojni da jednom uživamo navijeke plodove Bezgrešnoga Začeća Majke Marije.

3x Zdravo Marijo…

Zatim se svaki dan kroz devetnicu moli sli­jedeće :

LITANIJE LAURETANSKE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo Djevica, moli za nas!
Majko Kristova, moli za nas!
Majko Crkve, moli za nas!
Majko Božje milosti, moli za nas!
Majko prebistra, moli za nas!
Majko prečista, moli za nas!
Majko neoskvrnjena, moli za nas!
Majko nepovrijeđena, moli za nas!
Majko ljubezna, moli za nas!
Majko divna, moli za nas!
Majko dobroga savjeta, moli za nas!
Majko Stvoriteljeva, moli za nas!
Majko Spasiteljeva, moli za nas!
Djevice premudra, moli za nas!
Djevice časna, moli za nas!
Djevice hvale dostojna, moli za nas!
Djevice moguća, moli za nas!
Djevice milostiva, moli za nas!
Djevice vjerna, moli za nas!
Ogledalo pravde, moli za nas!
Prijestolje mudrosti, moli za nas!
Uzroče naše radosti, moli za nas!
Posudo duhovna, moli za nas!
Posudo poštovana, moli za nas!
Posudo uzorne pobožnosti, moli za nas!
Ružo otajstvena, moli za nas!
Tornju Davidov, moli za nas!
Tornju bjelokosni, moli za nas!
Kućo zlatna, moli za nas!
Škrinjo zavjetna, moli za nas!
Vrata nebeska, moli za nas!
Zvijezdo jutarnja, moli za nas!
Zdravlje bolesnih, moli za nas!
Utočište grješnika, moli za nas!
Utjeho žalosnih, moli za nas!
Pomoćnice kršćana, Moli za nas!
Kraljice anđela, moli za nas!
Kraljice patrijarha, moli za nas!
Kraljice proroka, moli za nas!
Kraljice apostola, moli za nas!
Kraljice mučenika, moli za nas!
Kraljice ispovjedalaca, moli za nas!
Kraljice djevica, moli za nas!
Kraljice svih svetih, moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnog začeta, moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!
Kraljice svete krunice, moli za nas!
Kraljice mira, moli za nas!
Kraljice obitelji, moli za nas!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se!

Pripjev

Sva si lijepa, o Marijo!
I grijeha istočnoga nema u tebi.
Ti slavo Jeruzalema!
Ti radosti Izraela!
Ti diko puka našega!
Ti odvjetnice grešnika!
O, Marijo!
Djevice premudra!
Majko premilostiva!
Moli za nas!
U začeću svojem bila si, Djevice, neoskvrnjena!
Moli za nas Oca čijeg si Sina rodila!

Pomolimo se!

Bože koji si po bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije, pripravio dostojan stan svome Sinu, te je poradi njegovih zasluga od svake ljage grijeha sačuvao, daj da i mi po njezinu zagovoru k tebi čisti dođemo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Drugi Dan

I. Promišljajmo, kako Bog stvori čovjeka sveta i sretna. Sazda ga od zemlje, dahom ga svojim oživi, okiti ga nevinošću i svakim nebeskim miljem; sve ovo morali smo i mi primiti u nasljedstvo kao Adamovi potomci. No, nakon što Adam okusi zabranjeno voće, izgubi sve ovo blago: posta jadan i siromašan, podvrgnut svakoj nevolji i istoj smrti. Tako unesreći sebe i nas – njegove potomke. Kao što rđavo stablo ne rađa nego rđavo voće, tako isto i od grešnoga Adama, nisu se mogli roditi nego grešni sinovi. Ali s Marijom ne bi tako. Milostivi Bog Nju ne podvrže općem zakonu: očuva je već u njezinom začeću čistom od istočnoga grijeha, i to radi toga, što je odredi Majkom Sina svoga. On Nju obasja svojom milošću, i ona postade Otajstveno Sunce bez mrlje. Tko je sretniji od Marije? Tko bjedniji od nas? Ona Bogu ugodna, mila i draga još u svom Začeću: a mi njemu odvratni radi grijeha, u kojem smo začeti! Nek’ se dakle veseli srce naše, jer u Mariji nam zasja sunce Božjeg milosrđa i našeg otkupljenja. Klonimo se grijeha, borimo se protiv njega, da i mi, uz pomoć Božju, postanemo očišćeni od grijeha te mili i dragi Svevišnjemu. Svetim ponašanjem stecimo i mi Božje milosrđe.

3x Zdravo Marijo…

II. Bezgrešna Djevice, prebijeli ljiljane, nebeska ružo rumena, mila Majko naša! O, kako u tebi sjaje milosrđe i svemogućnost Božja! Ti si nam najočitiji dokaz Božjeg milosrđa! On Te odabra za Majku Jedinorođenoga Sina svoga, koji otkupi nas, nevoljnu djecu Adamovu: On nam je svojom krvlju i mukom na križu otvorio vrata kraljevstva nebeskoga, jer nam zasluži milost, da nam se izbriše istočni grijeh; pomiri nas s Bogom Ocem. Mila Majko naša, najugodniji Božji stvore, priteci nam u pomoć; isprosi nam milost, da i nas obasja sunce Božjeg milosrđa, pa da se i naše srce, koje se na svetom krštenju očistilo od istočnoga grijeha, očisti pokorom i svakog drugog grijeha, što smo ga do sada u slabosti našoj počinili. Ti, koja si svemoguća pred Prijestoljem nebeskim; Ti, koja si odvijeka određena za Majku Isusovu; Ti, koja se uvijek brineš za spas naših duša, zagovaraj nas pred Bogom, da nam oprosti dosadašnje neurednosti, da okajemo sve uvrede, koje smo mu nanijeli; da nas jača, pa da ustrajemo u dobrim odlukama sve do konca našeg trpljenja u ovoj dolini suza. Za ovo Te prosimo dušom i srcem, te Ti vapijemo: „O Marijo bez grijeha Začeta, moli za nas, koji se k Tebi utječemo!“

3x Zdravo Marijo…

III. Svetootajstveni Isuse, prostrti pred Tvojim Prijestoljem, molimo Te, da ražezeš i u našem srcu onaj plam Tvoje svete ljubavi, kojim si obdario svoju Bezgrešnu Majku, da se očistimo ne samo od posljedica istočnoga grijeha, nego i od svih drugih zloća, koje smo počinili. Priznajemo i ispovijedamo, da su nas strasti naše često od Tebe udaljile, da smo zaboravljali na Te, o Izvore Milosti, da smo se mnogo puta iskazali nevrijednim Tvoga milosrđa. Sve ovo skrušenim srcem priznajemo i ponizno prosimo barem iskru Marijine ljubavi, da se tako očiste naša grešna srca i da postanemo dostojni da pristupimo k Tvom prijestolju na nebesima.

3x Zdravo Marijo…

Treći Dan

I. Razmišljajmo, kako se Marija pokazala slavodobitnom u istom trenutku svoga Bezgrešnog Začeća. Kad se njezina nevina duša trebala sjediniti s djevičanskim tijelom, veselo joj se približi zmaj pakleni, u nadi da će i nju okaljati svojim paklenim otrovom istočnoga grijeha. No, Marija, poput Judite, osjenjena posvećujućom milošću Duha Svetoga, hrabro ustane protiv njega, te ga ponizi i osramoti satravši mu oholu glavu svojom djevičanskom nogom. S punim dakle pravom, sveta Mati Crkva, kliče Pobjednici sotone, kao što je jednom Izraelski narod klicao Juditi: „Ti slavo Jeruzalema; Ti radosti Izraela; Ti diko puka našega!“ Sad Marija slavodobitna iz rajskih visina milo obraća svoj materinski pogled na sve duše kršćanske, pa kao da nam veli: Pobijedila sam paklenog zmaja; izbavila sam vas iz ropstva sotone; otvorila sam vam vrata Božjeg milosrđa; pripravna sam da vam pomognem u svakoj borbi protiv neprijatelja duša vaših! S potpunim, dakle, pouzdanjem utječimo se ovoj ljubeznoj Majci, u svakoj nevolji, u svakoj napasti, i Ona će nam zasigurno priteći u pomoć, da satremo glavu svim neprijateljima duše naše.

3x Zdravo Marijo…

II. Bezgrešna Djevice, ljubezna Majko naša, jedino ufanje naše, evo nas prostri pred tvojim nogama vapijući: Smiluj nam se! Svrni na nas Tvoj ljubezni pogled! Tebe, draga Judito, sva Crkva katolička nazivlje lukom spasa, utočištem našim, ufanjem nevoljnih sinova Evinih: primi nas za svoju djecu. Ti znaš, kakve je muke podnio Tvoj mili sin Isus, da nas privede k luci spasa; molimo te Majko, za Njegovu ljubav smiluj se nama. Pomozi nas nevoljne, razveseli tužne Tvoje sinove; ojačaj nas, okrijepi nas, da budemo ustrajni u našim odlukama, da se uvijek iskažemo vjernim i dostojnim tvojim sinovima. O blaga, o mila Majko naša, iz dna srca te molimo i pozdravljamo: „O Marijo bez grijeha začeta, moli za nas, koji se Tebi utječemo“!

3x Zdravo Marijo…

III. Otajstveni Isuse, Ti, koji si sišao na zemlju, da nas otkupiš; Ti, koji si uzvisio na veliko dostojanstvo Majku Tvoju – Prečistu Djevicu; molimo te, za njezinu ljubav ojačaj našu pokvarenu volju, ohrabri nas u svakom nasrtaju svakovrsnih neprijatelja duše naše! Ti vidiš, kako neprijatelji na nas odasvud navaljuju, kakve nam lukave zamke pletu, samo da nas udalje od Tebe, da, unesreće i upropaste navijeke dušu našu. Milosrdni naš Spasitelju, koji, da nas s Bogom Ocem pomiriš, primio si put našu, pretrpio si najljuće muke, krv si svoju, neprocjenjivu, prolio na teškom drvu križa: smiluj nam se, oprosti nam dosadašnje uvrede, koje smo Ti nanijeli; ojačaj nas Tvojom svetom milošću, da ustrajni i vjerni budemo u Tvojoj svetoj službi i tako postanemo dostojni u nebesima one slave, koju si nam krvlju svojom zaslužio.3x Zdravo Marijo…

Četvrti dan

I. Razmišljajmo o neizrecivoj radosti, koju prouzrokova Marija ljudskom rodu u času Njezinoga Bezgrešnog Začeća. Za toliko vjekova dušama naših praotaca bila su zatvorena vrata neba; žudno su čekali svoje otkupljenje i ufali su se u Gospodina, da će se ispuniti Njegovo obećanje u zemaljskom raju, da će Žena satrti glavu zmiji paklenoj. Napokon se pojavi Neoskvrnjena Djevica kao svijetla zvijezda između crnih oblaka, kao krasni i mirisavi cvijet, koji je u sebe morao primiti samoga Boga — Spasitelja našega. Da ona nije bila uzvišena na čast Majke Božje, i nju bi lukava zmija bila obavila i svojim otrovom uništila; al’ ona, čim se pojavi, u prvi hip svog Začeća satre glavu otrovnoj zmiji. Zato, iza toliko vjekova robovanja, čim se Bezgrešna Djevica pojavi, razigraše se srca sinova Božjih i veselo podigoše svoje glave k nebesima. I mi danas dajmo izraza našem veselju nad ovom sjajnom pobjedom Majke naše. Utecimo se Njoj, da i nas pomogne, da u svakoj prigodi satremo glavu neprijateljima duše naše, da uvijek služimo Bogu čistim srcem.

3x Zdravo Marijo…

II. Slavna Majko Spasitelja našega, Kraljice nebeska, utjeho nevoljnih, obrati mili pogled svoj i na nas nevjerne Tvoje sinove! Istina je, da smo više puta uvrijedili Tvog milog Sina, ali pred Tvojim nogama sada oplakujemo naše grijehe i obećavamo Ti, da ćemo od sada Sinu Tvome vjerno služiti. Priznajemo svoju slabost, zato se obraćamo Tvojem materinskom milosrđu, da nas primiš pod Tvoje okrilje. Posvećujemo Ti dušu našu, srce naše, pamet našu, volju našu. Ti upravljaj s nama, Ti nas prati za života i u času smrti naše: „O Marijo, bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas, koji se Tebi utječemo!“

3x Zdravo Marijo…

III. Otajstveni Isuse, da k nama dođeš, da nas otkupiš, odabrao si Majkom svojom, Bezgrešnu Djevicu, koja u prvom času svog Začeća slavodobitno satre glavu otrovnoj zmiji. Molimo milosrđe Tvoje, da zaboraviš na naše dosadašnje grijehe, kojima smo više puta izgubili pravednost dobivenu svetim krštenjem i postali smo robovi paklenog neprijatelja. Udijeli nam milost, da odsada, slavodobitni budemo u svakom nasrtaju neprijatelja naših i tako postanemo slični Tebi za ovog mukotrpnog života, a po smrti da pođemo uživati u Kraljevstvu Tvome na sve vjekove.

3x Zdravo Marijo…

Peti dan

I. Promišljajmo, da je oholost upropastila Adama, Evu i nas – njihove potomke. Čim ih je lukava zmija nagovorila, da okuse od zabranjenoga voća, pa da će se u tom slučaju otvoriti oči njihove, da će postati poput Boga mudri i svemogući, porodi se u njihovom srcu klica oholosti: želja da budu Bogu jednaki i od njega neovisni, pa zato i prekršiše zapovijed Božju. Ali pravedni Bog, koji u sv. Pismu reče, da slave svoje nikome ne pušta, prepusti ih samima sebi. Pojedoše zabranjeno voće, te izgubiše posinstvo Božje i sve vrhunaravne darove i bijahu podvrgnuti svakoj bolesti, nevolji i istoj smrti. Oholost, dakle, bi uzrokom njihove i naše propasti. Oholost bi uzrokom, da smo upali u ropstvo lukave zmije. Ipak milostivi Bog odmah se gane, vidjevši u kakav smo se ponor strovalili. Stoga obeća Otkupitelja, koji se je morao poroditi od Bezgrešne Djevice, i ta Djevica će satrti oholu glavu otrovnoj zmiji. Sretnih li nas! Milosrdni je Bog već onda svrnuo svoj pogled na Mariju, na drugu Evu. Na drugu Evu, koja se na vijest, da će postati Majkom Božjom, ne uzoholi, nego još većma ponizi. Ugledajmo se u duboku Marijinu poniznost. Čuvajmo se duha oholosti, a vježbajmo se u svakom djelu poniznosti, da slični postanemo Bezgrešnoj Djevici.

3x Zdravo Marijo…

II. Bezgrešna Majko Marijo, Djevice moguća: Ti znaš, kako nas je oholost upropastila u raju zemaljskome. Od tada zemlja nam rađa dračem i trnjem; podložni smo svakoj nevolji. Oholost je klica, iz koje niču sve naše tuge, žalosti i nevolje. Ovo mi dobro znamo, a ipak se toliko i toliko puta vraćamo na ovaj grijeh! Koliko li se puta uznosimo radi Božjih darova? Pred Tobom, Djevice Milostiva, priznajemo ovu našu slabost. Udijeli nam milost, da od sada slijedimo Tvoj primjer – da budemo ponizni i krotki. Za ovu krepost, radi koje si Bogu toliko omiljela, molimo Te, mila Majko naša: pomozi nam, da ukrotimo svoju oholost: „O Marijo, bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas, koji se Tebi utječemo!“

3x Zdravo Marijo…

III. Svetootajstveni Isuse, Ti želiš, da i mi budemo ponizna i krotka srca. Zato, svrni pogled na nas nevoljne i ohole sinove Evine. Molimo te, za ljubav Majke Tvoje Marije, oprosti nam sve grijehe, kojima smo dušu našu ohološću okaljali i Tebe teško uvrijedili: Tvoje svete darove sebi smo pripisali, a k tomu smo i druge prezirali. Oprosti nam. Podijeli nam duh krotkosti, da uguši u nama svaku klicu oholosti, koja je upropastila nas i naše praroditelje, i da tako postanemo slični Tvojoj miloj Majci Mariji.

3x Zdravo Marijo…

Šesti dan

I. Promišljajmo, kako se čovjeku nebo zatvorilo onaj isti čas, kad naši praoci sagriješiše, i kako na ljudski rod padoše tuge i nevolje. Ljudski je rod u ovoj nevolji, sapet đavolskim verigama, čeznuo za izgubljenim blaženstvom, htio je da se s Bogom izmiri, ali nikako nije bio sposoban da to izvrši zbog posljedica istočnoga grijeha. Nijedan od sinova Adamovih nije mogao izaći pred lice Svevišnjega i da mu udovolji za grijeh, koji je bio upropastio ljudski rod. Zbog toga što nitko nije mogao, eto, ustade nježna Djevica, da nas zagovara. Ona, začeta bez grijeha istočnoga, mogla se vinuti do prijestolja Božjega, da zagovara nas jadne grešnike. Samo Mariji, radi Sina Njezina, kao drugoj Esteri, bilo je dano, da pristupi k Vječnome Kralju, da isprosi milost ljudskome rodu, da ga riješi teških sotonskih okova, kojima je bio okovan. Ona, Bezgrešna Djevica, to je i izvršila. Marija je dakle ona, koja je prva zagovarala nas grešnike; zato je s pravom sv. Crkva naziva i moli je: Odvjetnice grešnika, moli za nas!

3x Zdravo Marijo…

II. Odvjetnice grešnika, ufanje naše, uviđamo, koliko smo puta svojevoljno postali sužnji neprijatelja duše naše. Priznajemo, da smo napasti popustili, jer smo se udaljili od Tebe. Eh! da smo se k Tebi utjecali, da smo zaprosili Tvoju pomoć, ne bi nas neprijatelj bio pridobio. Majko naša, odvjetnice naša, pomozi nam, da se potpuno oslobodimo neprijateljskih spona i da se s Bogom pomirimo. Neprijatelji duše naše uvijek su oko nas, tražeći kao ričući lavovi, da nas proždru, da upropaste duše naše. Ti, dakle, odvjetnice naša, priteci nam u pomoć, zaogrni nas svetim Tvojim plaštem, ne dopusti neprijatelju, da nam naškodi. Za ovu Te milost od srca prosimo. U svakoj prigodi, u svakoj pogibelji, daj da se k Tebi, Odvjetnice naša, utečemo. Udijeli nam milost, da i u zadnjoj našoj borbi, u času smrti, kad sve sile paklene na nas navale, da se naša duša odijeli od ovog sužanjstva vapijući: „O Marijo bez grijeha začeta, moli za nas, koji se k Tebi utječemo“!

3x Zdravo Marijo…

III. Otajstveni Isuse, da čovjeka s Bogom pomiriš, da mu otvoriš vrata Kraljevstva Nebeskoga, odvijeka si odabrao Majkom Bezgrešnu Djevicu, da Ona čista i sveta uzmogne stupiti pred Prijestolje Svevišnjega, da moli za nas kukavne sinove Evine; ponizno Te molimo, da svrneš milostivi svoj pogled na Njezine molbe, kojima Te za nas prosi. Sram nas je, jer smo toliko puta oskvrnuli dušu našu raznim grijesima; mnogo smo Ti puta leđa okrenuli; zato uslišaj za nas, Nju, koja je Tvoja i naša Mati. Ona hoće da nas što prije pomiri s Tobom, mili Isuse, da nas privede k Tvom Prijestolju. Otkupitelju naš, usliši Njezine molitve, da dostojni postanemo služiti Te za života i uživati Te navijeke u nebesima.

3x Zdravo Marijo…

Sedmi dan

I. Razmišljajmo, kako Eva lakoumnošću svojom zada ljutu ranu srcu roda ljudskoga. Dala se je ona u razgovor sa sotonom. Ovo je bilo dovoljno, da se lukava zmija malo po malo uvuče u njezino srce i unesreći je svojim otrovom. Ali Marija, kao razborita i pametna, ne upušta se u razgovore, nego odmah u prvom času svog Bezgrešnog Začeća, odlučno i hrabro ispruži svoju nogu i satre glavu paklenoj zmiji. Krasna li primjera za svih nas! Jao nama, ako se poput Eve upustimo u razgovore s neprijateljima duše naše! Kad nas saleti koja napast, kad nas neprijatelji duše naše obmanjuju zemaljskom srećom u vječnu sramotu i propast duše naše, ako odmah i odlučno ne satremo glavu ovim obmanama, zasigurno ćemo i mi poput Eve, upasti u mrežu, iz koje se nećemo više moći lako izvući. Povodimo se dakle za Marijom, nek bude daleko od nas svaka napast, svako nastojanje zlih duša, koje nam se nameću raznim, pa i prividno sretnim zemaljskim obećanjima: odmah odvažno odbijmo ove pokušaje, da očuvamo našu dušu od zasjeda neprijateljskih, pa bilo to i na našu časovitu štetu zemaljske sreće.

3x Zdravo Marijo…

II. Bezgrešna Djevice, ah! koliko i koliko smo se puta neoprezno i nerazumno upuštali u razgovore sa sotonom; koliko puta smo povjerovali laskavim i medenim obećanjima: i tako smo na veliku našu nesreću i propast duše prekršili Božje zapovijedi. Okusili smo zabranjenoga voća misleći sretni biti, dočim smo upali u veliku duševnu nevolju. Pouzdajući se u se i u svoje slabe sile nismo se kanili grešnih prigoda i tako smo se grijehom okaljali. Da smo se Tebi utjecali, da smo Tvoju pomoć pred očima imali, bili bismo odbili svaku navalu, očuvali bismo se svake varke neprijatelja duše naše. Ispovijedamo našu slabost, našu zloću; molimo Te, da nam isprosiš od milog Tvoga Sina pravu mudrost, da se ne upuštamo u razgovore s neprijateljima duše naše, nego da odlučno odbijemo svaku sotonsku zasjedu. Iskaži se Milostivom Majkom svima nama, koji ti kličemo: „O Marijo bez grijeha istočnog začeta, moli za nas, koji se k tebi utječemo!“

3x Zdravo Marijo…

III. Otajstveni Isuse, Ti si radi svog Božanskog dostojanstva i radi svoje časti oslobodio Djevicu Mariju od istočnoga grijeha, tako da Ona nije ni za jedan čas bila podložna paklenoj zmiji; skrušenim Te srcem molimo, da zaboraviš nebrojene naše grijehe, koje smo u našoj slabosti počinili i tako upali u Tvoje neprijateljstvo i strovalili se u ropstvo neprijatelja paklenoga. Po zagovoru Tvoje Majke Marije podijeli nam milost, da potpuno okajemo naše ludosti, da odsada preziremo sve nagovore neprijatelja: sotone, svijeta i puti naše. Očišćeni i okrijepljeni neprocjenjivom krvlju Tvojom u skrušenoj svetoj ispovijedi, daj da se sve to više okrijepimo u Tvojoj svetoj milosti, dok nakon smrti ne prijeđemo u Kraljevstvo Tvoje, da navijeke slavimo veliko milosrđe Tvoje.

3x Zdravo Marijo…

Osmi dan

I. Razmatrajmo, s kolikim razlogom Sveta Crkva naziva i moli Mariju ne samo Djevicom Premudrom, nego i Majkom ljubeznom. Najslavniji naslov, kojim možemo Mariju počastiti, jest naslov Majke. Da, njezino Materinstvo pravi je uzrok, da je ona bila izbavljena od istočnoga grijeha: ona je odvijeka bila predodređena za Majku Boga Sina, za Majku Otkupitelja našega Isusa. Ona je Majka Najsvetijega Spasitelja našega; zato je i najviše častimo, kad je nazivamo Majkom, Majkom ljubeznom. Ona svetošću svojom natkriljuje sve Božje stvorove, jer je bila Materinski Hram samoga Boga; Hram najsvetije ljubavi, stoga Ona u ljubavi natkriljuje i same Serafine. S pravom je, dakle, najljubeznija, najmilostivija Mati naša; k Njoj se u svakoj potrebi, u svakoj nevolji i pogibelji utječimo, a sad je pozdravimo: Majko milostiva, moli za nas!

3x Zdravo Marijo…

II. Majko naša Marijo, Ti poznaš tajne srca našega, Ti vidiš nevolje i potrebe naše, Majko Milostiva; molimo te, okiti dušu našu, da dostojna bude Tvoje ljubavi, Tvog milosrđa. Primi nas pod Tvoju obranu, jačaj nas, hrabri nas; u Tebe postavljamo sve naše ufanje, nikad nas ne napusti! S Tvog Prijestolja svrni pogled svoj na nas nevoljne, koji ti kličemo: Majko milostiva, pomoćnice naša, utješiteljice naša, evo smo Tvoji. Ti si nam rastvorila vrata vječnoga spasa, Ti nas ponovno s Bogom pomiri, nek nam On oprosti sve dosadašnje grijehe, da ga jednom dođemo slaviti u vječnom blaženstvu, Majko Milostiva: „O Marijo bez grijeha začeta, moli za nas, koji se Tebi utječemo!“

3x Zdravo Marijo…

III. Otajstveni Isuse, ne samo radi istočnoga grijeha, u kojem smo začeti, nego i radi mnogobrojnih uvreda i bezakonja, koja smo počinili, danomice nas biju teški bičevi; molimo te poradi ljubavi ljubezne Tvoje Majke Marije, podijeli nam milost, da strpljivo podnosimo ono, što smo zaslužili; neka kazne Tvoje budu pravi lijek duši našoj, da se ona unaprijed potpuno Tebi preda. Mili Isuse, za ljubav Presvete Majke Tvoje, ražezi u srcu našemu plamen ljubavi Tvoje, da više drugo ne želimo, na drugo ne mislimo, nego na Tebe, ljubavi naša. Daj nam, da okajemo sve dosadašnje naše grijehe pravim pokorničkim duhom, da se naša duša, jednoga dana, čista prikaže pred Tvojim Vječnim Prijestoljem.

3x Zdravo Marijo…

Deveti dan

I. Razmišljajmo, s kakvim se pouzdanjem moramo uvijek utjecati k Bezgrešnoj Djevici. Kroz ovih devet dana vidjeli smo, promatrali smo, kako je od Boga uzvišena bila, kojim je milim krepostima bila okićena. Vidjeli smo, da je Ona savršeno i najmilije Stvorenje Božje; jer je On Nju sačuvao i od ljage istočnoga grijeha. Bog Otac izabrao ju je prvorođenom svojom Kćerkom, Bog Sin svojom ljubeznom Majkom, a Sveti Duh svojom Zaručnicom; pa, bismo li mogli i najmanje posumnjati, da nas Ona ne bi uslišala? Ah, ne! Ovo nas uči i sveta Crkva, jer Ona je nazivlje Majkom Milostivom, Utješiteljicom našom, pa je Ona pripravna jačati nas i hrabriti protiv svih neprijatelja naših. Ona je Utočište grešnika; zato ćemo Njezinim posredovanjem najlakše isprositi od Boga oprost naših neurednosti, naših grijeha. Zato, u svakoj nevolji, u svakoj žalosti, u svakom trpljenju, s pravim se pouzdanjem utječimo Mariji, postavimo se pod Njezinu moćnu zaštitu, i često joj kličimo: Moli za nas, posreduj za nas pred Gospodinom Isusom Kristom!

3x Zdravo Marijo…

II. Bezgrešna Djevice, s razigranim srcem dolazimo pred Tvoje lice, jer vidimo, kako si velika, kako si moguća, kako si dobra i mila. Naše se srce veseli, jer vidi pred sobom Moguću Zaštitnicu, Ljubeznu Majku. Valovi strasti naših na ovom uzburkanom moru, htjeli bi nas potopiti; no, Ti, Zvijezdo mora, pokaži nam put, uvedi nas u luku spasa. Više puta, Milostiva Djevice, u pogibelji si nam pružala moćnu desnicu, a mi smo ne mareći, uvrijedili Tvoju Dobrotu. Mila Majko, budi nam milostiva! Žalimo dosadašnje grijehe naše; isprosi nam od Boga milost oproštenja; podijeli nam milost, da od sada ne uvrijedimo više Boga našega, Stvoritelja našega, Spasitelja našega; nego da poput Tebe uvijek vjerno i čistim srcem služimo. Ove nam milosti ne odbij: „O Marijo bez grijeha začeta, moli za nas, koji se tebi utječemo!“

3x Zdravo Marijo…

III. Otajstveni Isuse, koji vidiš i poznaš srca naša, primi našu radost, naše veselje i zahvalu na neizrecive darove i dostojanstva, kojima si uresio Djevicu Mariju, Majku Svoju. Tebi, mili Isuse, i prečistoj Tvojoj Majci, u ovom času posvećujemo dušu našu, srce naše i sva čuvstva naša: Vi upravljajte njima, Vi ih upućujte i vodite, da postanemo dostojni Tvoje svete milosti. Sjeti se muka, koje si za naš spas podnio: pa kako da nam uskratiš milost Tvoju? Molimo te, da Tvoja sveta Krv, prolivena za otkupljenje naše, pročisti u nama i najmanju ljagu, koja ruži dušu našu pred licem Tvojim. Daj, da tako očišćeni i posvećeni dođemo u Tvoje Blaženstvo, da te ljubimo i slavimo navijeke.

3x Zdravo Marijo…

KRUNICA NA ČAST BEZGREŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

R. O Marijo bez grijeha začeta.
O. Moli za nas, koji se tebi utječemo.

I.

Oče vjekovječni Bože, preduboko ti se klanjamo i svim srcem zahvaljujemo ti na prevelikoj moći, kojom si saču­vao Djevicu Mariju, tvoju kćer premilu, od grijeha istočnoga.

Očenaš, 4x Zdravo Marijo, Slava Ocu…

Prije svake Zdravo Marije reče se:

Blagoslovljeno budi sveto i bezgrešno Za­čeće Blažene Djevice Marije, Majke Božje!

II.

Sine vjekovječni Bože, preduboko ti se klanjamo i svim ti srcem zahvaljujemo na neizmjernoj mudrosti, kojom si saču­vao Djevicu Mariju, tvoju pravu i slatku Majku, od grijeha istočnoga.

Očenaš, 4x Zdravo Marijo, Slava Ocu…

III.

Duše vjekovječni Bože, preduboko ti se klanjamo i svim ti svojim srcem zahva­ljujemo na beskrajnoj ljubavi, kojom si sačuvao Djevicu Mariju, tvoju prečistu za­ručnicu, od grijeha istočnoga.

Očenaš, 4x Zdravo Marijo, Slava Ocu…

Zatim izmoli:

Presveto Trojstvo, preduboko ti se klanjamo i svim ti svojim srcem zahvalju­jemo na osobitoj milosti, kojom si obdario blaženu i slavnu svetu Anu, majku Djevice Marije, koja jedina između svih majka, zače i porodi Sina bez ikakva grijeha.

3x Slava Ocu…

By zamak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)