Mjesec: travanj 2022.

Svrha obrazovanja žene

Naravno određenje koje je Bog dao čovjeku jest trostruko: da razvojem svojih snaga u sebe utisne Božju sliku, da proizvede potomstvo i zagospodari zemljom. K tome pridolazi svrhunaravni cilj: vječno gledanje Boga koje je obećano kao nagrada za život iz vjere i u osobnom priključivanju OtkupiteIju. I muškarcu i ženi je zajedničko i naravno i […]

Bliskost Krista s karmelićankom

Dana 14. studenog ostvarile su se moje želje – obukla sam tako dragi mi habit. Toga dana, došavši u prisan odnos s dušama, mogla sam vidjeti da u svima njima postoje duboke i bolne rane; da sve, iako izvana izgledaju sretne, u svome srcu skrivaju cijeli jedan svijet nesreće i žalosti. Zauzvrat, tvoja karmelićanka mirno […]

Odjekivanje zahvata

Zna Ii Ivan od Križa o čemu mi to govorimo kad mu pričamo o sjenovitim područjima naših života? Je li on bio do tih vanjskih rubova, gdje se stvari ruše? Pitanje je stvarno. Ono što je Ivan pisao u sebi je dovoljno suvislo, no ponekad je teško uvidjeti kakav je odnos njegovih tekstova prema njegovoj […]

Karmelsko zvanje je molitva

Draga moja Celina, nisam mogla poslati pismo bez da ti uputim nekoliko riječi. Zbog toga sam prisiljena ukrasti nekoliko trenutaka od Isusa, no ništa zato, jer mi ionako o njemu pričamo. Bez njega, nikakav razgovor ne zanima naša srca… Celina, golema samoća, očaravajuća obzorja koja se otvaraju pred tobom, moraju obilno progovoriti tvojoj duši! Ja […]

Pustinja – mjesto preobrazbe

Izaija 35,1 Nek` se uzraduje pustinja, zemlja sasušena, neka kliče stepa, nek` ljiljan procvjeta. Izaija 35,2 Nek` bujno cvatom cvate, da, neka od veselja kliče i nek` se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Jahvinu, divotu Boga našega. Izaija 35,3 Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Izaija 35,4 Recite preplašenim […]

Pustinja – mjesto izazova

Postanak 21,8 Dijete je raslo i bilo od sise odbijeno. A u dan u koji Izak bijaše od sise odbijen Abraham priredi veliku gozbu. Postanak 21,9 Jednom opazi Sara gdje se sin koga je Egipćanka Hagara Abrahamu rodila igra s njezinim sinom Izakom, Postanak 21,10 pa reče Abrahamu: “Otjeraj tu sluškinju i njezina sina, jer sin sluškinje […]

Pustinja – Mjesto mrmljanja i prigovaranja

Izlazak 16,1 Potom krenu iz Elima, i sva izraelska zajednica dođe u pustinju Sin, koja je između Elima i Sinaja, petnaestoga dana drugoga mjeseca nakon odlaska iz zemlje egipatske. Izlazak 16,2 U pustinji sva izraelska zajednica počne mrmljati protiv Mojsija i Arona. Izlazak 16,3 “Oh, da smo pomrli od ruke Jahvine u zemlji egipatskoj kad smo sjedili kod […]

Pustinja – mjesto pobune

Brojevi 21,5 I počne govoriti i protiv Boga i protiv Mojsija: “Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim. Brojevi 21,6 Onda Jahve pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Brojevi 21,7 […]

Back To Top